A humán munkaközösség ajánlott olvasmányjegyzéke

2017. szeptember 1-jétől 2022. szeptember 1-jéig

A félkövér betűkkel jelölt művek kötelezőek, a hagyományosan jelölt olvasmányok közül az általános iskolában évfolyamonként minimum három művet kell választani elolvasásra, gimnáziumban egyet.

 

5. osztály:

1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

2. Lengyel Dénes: Magyar regék és mondák

3. Történetek a görög mitológiából

4. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának

5. Csukás István: Vakáció a halott utcában

6. Varró Dániel : 1 műve

7. Jules Verne: Kétévi vakáció

8. Louis Sachar: Bradley, az osztály réme

9. Michael Ende: A Végtelen Történet, Momo

10. Kipling: A dzsungel könyve

11. Jack London: A vadon szava

12. G.A. Bürger: Münchausen báró kalandjai

13. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

 

6. osztály:

1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

2. Dickens: Twist Olivér, Karácsonyi ének

3. Daniel Defoe: Robinson Crusoe

4. Jonathan Swift: Gulliver utazása

5. Nógrádi Gábor: Így neveljük.. Gyerekrablás a Palánk utcában

6. Barrie James: Pán Péter

7. G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják

9. J. Verne: Grant kapitány gyermekei

10. Fekete István: A koppányi aga testamentuma

 

7. osztály:

1. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, Tót atyafiak,  Jó palócok, A két koldusdiák

2. Stevenson: A kincses sziget

3. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

4. H.G. Wells: Az időgép

5. Conan Doyle: A sátán kutyája

6. Dumas: Monte Cristo grófja

7. Szabó Magda: Születésnap

8. Durrell: Családom és egyéb állatfajták

9. P. Coelho: Az alkimista

10. Cervantes: Don Quijote

 

8. osztály:

1. Móricz Zsigmond: Árvácska

2. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

3. Rideg Sándor: Indul a bakterház

4. Szabó Magda: Abigél, Für Elise

5. Golding: A Legyek Ura

6. Rejtő Jenő, Orwell, A. Christie: 1-1 műve

7. Anna Frank naplója

8. Merle: Állati elmék

9. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet

10. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

 

 9. ny osztály

 Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király

Biblia – Ószövetség: teremtéstörténet, bűnbeesés, Káin és Ábel története, Izsák története, Bábel, Zsoltárok, Noé története, Jónás könyve

Újszövetség: Máté evangéliuma, részletek János jelenéseiből, Pál apostol I. levele a korinthusbeliekhez

Vergilius: Aeneis

Euripidész: Médeia

Boccaccio: Dekameron

Racine: Phaedra

Ovidius: Átváltozások

 

 

9. osztály

 

 

 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia

 

Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király

 

Ovidius: Átváltozások

 

Dante: Isteni színjáték (Pokol)

 

Boccaccio: Dekameron

 

Shaekespeare: Romeo és Júlia, Hamlet és egy szabadon választott dráma

 

Cervantes: Don Quijote

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

 

Molière: Tartuffe

 

 

 

10. osztály

 

 

 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

 

Jonathan Swift: Gulliver utazásai

 

Voltaire: Candide

 

Rousseau egy szabadon választott alkotása

 

Goethe: Faust, Az ifjú Werther szenvedései

 

Schiller: Ármány és szerelem

 

Kármán József: Fanni hagyományai

 

E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép

 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet

 

E. A. Poe: szabadon választott mű(vek)

 

Puskin: Anyegin

 

Gogol: A köpönyeg

 

Stendhal: Vörös és fekete

 

Balzac: Goriot apó VAGY egy szabadon választott regény

 

Katona József: Bánk bán

 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa

 

Jókai Mór: Az arany ember

 

11. osztály

 

 

 

Madách Imre: Az ember tragédiája

 

Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Beszterce ostroma

 

Emily Brontë: Üvöltő szelek

 

G. Flaubert: Bovaryné

 

Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála

 

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

 

Csehov: A csinovnyik halála, Sirály és egy szabadon választott dráma

 

Ibsen: A vadkacsa, Nóra

 

Krúdy Gyula: Szinbád-novellák

 

Móricz Zsigmond: Rokonok

 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna

 

 

 

12. osztály

 

 

 

Thomas Mann: Mario és a varázsló

 

Franz Kafka: Az átváltozás

 

M. Bulgakov: A mester és Margarita

 

Hemingway: Az öreg halász és a tenger

 

A. Camus: A közöny

 

B. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

 

Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása

 

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

 

Németh László: Iszony

 

Örkény István: Tóték

 

Ottlik Géza: Iskola a határon

 

Kertész Imre: Sorstalanság

 

Legalább három szabadon választott mű a kortárs irodalomból (líra, epika, dráma)

 

 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva