• Kronológia

 

1950-es évek eleje – megalakulnak az első ének-zenei iskolák

1954. szeptember – Kodály Zoltán irányításával Bors Irma énektanárnő a Lorántffy utcai iskolában elindítja az első ének-zenei tagozatos osztályt

1955 – a budapesti és kecskeméti ének-zenei osztályok sikeres közös „vizsgája"

1950-es évek közepe – megindul a bel- és külföldi szakemberek látogatása

1956 – B. Britten: A kis kéményseprő bemutatója a Váci utcai Bartók teremben

1957 – a Művelődési Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya megszünteti a tagozatos jelleget, és önálló ének-zenei általános iskolát alapít

∙     az iskola igazgatója Tímár Istvánné lesz,

·  ∙     Bors Irma igazgatóhelyettesi megbízást kap

·  ∙     Csík Miklóst kinevezik énektanárrá

1957. december – Kodály Zoltán 75. születésnapja tiszteletére hangverseny a Zeneakadémián

1958. szeptember – Yehudi Menuhin tesz látogatást az iskolában, s méltatja az itt folyó munkát

1959. július – Bors Irmát áthelyezik Bp. egy másik iskolájába

1959. szeptember – Friss Gábort kinevezik igazgatóhelyettessé, zenei vezetővé

1960. május – az első évzáró hangverseny a Zeneakadémia Nagytermében

1962. június – a II. ker. Lorántffy Zsuzsanna utcai Ének-zenei Iskola kibocsátja első nyolcadikos diákjait

Világhírű művészek látogatása az iskolában:

·  ∙   Dimitrij Sosztakovics

·  ∙   Yehudi Menuhin

·  ∙   Benjamin Britten

·  ∙   Peter Pears

·  ∙   Pablo Casals

1962. december – Kodály Zoltán 80. születésnapja – ünnepi hangverseny az Erkel Színházban

1956-66 – TV-, Rádió-, Mafilm-felvételek, koncertek

1966 – Egri Ifjúsági Dalosünnepen az iskola ének- és zenekara Bartalus Ilona és Friss Gábor vezényletével szerepel

1966. szeptember – Friss Gábort saját kérésére a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Karára helyezik

1966. szeptember – Csík Miklós énektanárt zenei vezetővé, Reviczky Bélát általános igazgatóhelyettessé nevezik ki

1967. március 6. – elhunyt Kodály Zoltán

1967. december 16. – az első Kodály emlékünnepély – a későbbi Kodály Napok kezdete

1968. június – az iskola átköltözik a Marczibányi térre, a volt leányiskola épületébe,

a Kodály névfelvételi kérelem elindul

1969 tavaszán – az intézmény 15. évfordulójának megünneplése a Zeneakadémián

1970-es évek eleje – a Lassus és Vejnemöjnen kórusok sikeres szereplései

1972 őszén– Mohayné Katanics Mária iskolánkba, Csík Miklós a Szilágyi E. Gimnáziumba kerül

1973 –dr. Hajdu Lászlóné zenei igazgatóhelyettesi, Thész Gabriella énektanári kinevezést kap

1974 – az iskola 20. évfordulójának ünnepségsorozata

1975. szeptember- Vendrei Éva kerül iskolánkba

1975. november – a Fővárosi Tanács VB engedélyezi – az iskola felveheti Kodály Zoltán nevét

1975. november 5. – névadó ünnepély az akkori II.kerületi Ifjúsági és Úttörőházban

1976 – dr. Romány Pálné kerül az iskola élére

1978. december – Kodály Zoltán születésének 96. évfordulóján, az iskola fennállásának 25. évében felavatják a Bakos Ildikó szobrászművész által alkotott Kodály mellszobrot

1978-79-es tanévtől az énektanárok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének gyakorlatvezetői

1979 – a Magyar Rádió Muzsikáló fiatalok sorozatában szerepel az iskola

1979. május – a 25. évforduló ünnepi koncertje a Zeneakadémián

1981-82 – fontos centenáriumi koncertek (1981. május: Bartók Béla, 1982: Kodály Zoltán)

1982 őszén – Fürst Istvánné kerül az iskola élére

1982. tavasza – az első Kodály Napok megrendezése

1983 – tantestület megkapja a BUDAPESTÉRT kitüntető zászlót

1984 – mindkét kórusunk (Thész, Vendrei) az Éneklő Ifjúság aranyérmesei

Újabb rádió-, TV-, videosorozatok készülnek

1984 – Markovich Judit vezetésével megalakul a Ritornell fúvósegyüttes

1985-86 – megszületik az első külföldi csereút: Thész Gabriella kórusa fogadja majd viszonozza a zürichi Sängerknaben látogatását

1985 – Thész Gabriella a Magyar Rádió Gyermekkórusához kerül. Helyére Őri Csilla érkezik, aki 1998 óta zenei vezető

1987 – az évvégi koncertben a 25 éve elsőként végzett diákok köszöntik a nézőtéren helyet foglaló Bors Irmát

1989 – Szolnokon Rápli Györgyi vezette kórus – az Év kórusa lesz

1989 – Matos László karnagy vezetésével megalakul a Kodály Vegyeskar

1990 – alapítvány születik „Gyermekek a Zenéért” címmel

1990. december – az első Karácsonyi koncert a pasaréti Ferences templomban

1991. nov. – neves előadóművészek fellépésével jótékonysági gálakoncert a Főpogármesteri Hivatal dísztermében

1991 Karácsony – Koncertsorozat a városmajori-, a pasaréti, és – először! – a Mátyás Templomban

1992. április – Kodály Napok az itt vendégeskedő braunschweigi kórus fellépésével – a látogatás viszonzására októberben kerül sor

1992. május – a francia Grenoble-i vendégek látogatása

1992 nyara – Rápli Györgyit igazgatóvá választják

1992. november – Jótékonysági koncert a Ganz Ansaldo dísztermében

1992-93 – a Kodály Kamaraterem kialakítása

1992 – zeneovi, az iskolai előkészítő indítása

1992. Karácsony – Mátyás templomi koncert

1993-94 – jubileumi tanév: az iskola fennállásának 40. évfordulóját ünnepli.

Az év jelentősebb eseményei:

·   ∙    1993. december 13. – oktatástörténeti kiállítás megnyitása

·   ∙    Karácsonyi koncert

·   ∙    1994. január – a régi diákok első találkozása – a kóruspróbák megkezdése

·   ∙    1994. május – az 1993-ban elhunyt Bors Irma emléktáblájának avatása

·   ∙    1994. május 28. – jubileumi koncert a Zeneakadémián: az iskola volt és jelenlegi jeles karnagyai vezetésével 500 fős ünnepi kórus énekelt

1995-97 – nehéz évek az iskola életében

Igazgatók: Nagy Béláné, Bolba Lajos, Miklós Zoltán

1997 szeptember 1. – megkezdődik a gimnáziumi oktatás. Ettől kezdve az iskola neve: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola

1997. ápr. – az első angol csereút, amely nagyon gyümölcsözőnek bizonyul: azóta többször is megismétlődött

1996-99 –

a Kórusok (Őri Csilla, Végh Katalin, Puskás Gyöngyi, Lovrek Károly vezetésével) számos jelentős hazai és nemzetközi fesztiválon vesznek részt

a hangszeres növendékek rendszeresen Kiemelt Nívódíjjal, Nívódíjjal térnek haza a fővárosi és országos versenyekről

a hangszeres munkaközösségvezető – Mátyás Ivánné – szervezte jótékony célú hangversenyek, házi hangversenyek, tanári koncertek, régi diákok hangszeres fellépései sok érdeklődőt vonzanak

1998. február – jótékonségi hangverseny a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

1998. május – az iskola zenei vezetője Őri Csilla lesz

1998. tavasza – első angliai csereút Gallyasné Turnai Judit vezetésével

1998. december 16. – Majzik Mária: Zene c. domborművének avatása

1998. október – az intézmény élére Stefanik Dezső igazgató kerül

2000. január – „Koncert a Kodályért”

2000. tavaszán – német csereút Schweinbe  dr. Tapodi Attiláné vezetésével

2000-2001-es tanév – a Marczibányi István Általános Iskola és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola-át összevonják, jogutódul a Kodályt jelölik meg

2001 –az intézmény fogadja a Thész Gabriella által vezetett Magyar Rádió Gyermekkórusát

a „Kodályos” szárny első szintjére a Járdányi Pál Zeneiskola kerül

2000-2001 – a kórusok struktúrájának kialakítása

2000-2001 -Nyelvi, informatikai fejlesztések

2001-2002 – Gyermekkar: Éneklő Ifjúság Arany diplomával minősítés, a KÓTA      Dícsérő Oklevele. Pünkösdi Ének Nemzetközi Kórusverseny I. díj

Pünkösdi Ének Nemzetközi Kórusverseny I. díj

2002. tavaszán – Őri Csilla vezetésével angliai látogatás koncertsorozattal

2003. tavaszán – az angol vendégek fogadása

2001-2004 – a felfelé ívelés évei – szép sikerek a kórus és a zenei szerepléseken; pl. az Éneklő Ifjúság Aranydiploma sorozata, nemzetközi kórusversenyek I. díjai, országos négykezes és kétzongorás versenyek, a zenekar kiemelt nívódíjai

2004 – az intézmény 50 éves zenepedagógiai szolgálatáért megkapja a Magyar Szellemi Örökség Díjat

2004 április – jótékonysági hangverseny az Óbudai Társaskörben

2004. április – angol nyelvi csereút Vukovich Anita vezetésével

2004. Csík Miklós terem avatása

2005. MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT DÍJ

2005. I. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál iskolánk szervezésében

2006. Európai Zenei Fesztivál Neerpelt (Belgium) Leánykar 1. díj

2007. „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet kap a zeneiskola, minősítő eljárást követően

2008. az iskola zenei igazgatóhelyettese Preszter Nóra lesz

2008. Őri Csilla és Uhereczky Eszter karnagyok az Artisjus Zenei Alapítvány díjában részesülnek, a zenei oktatásban végzett kiemelkedő munkájukért

2009. az iskola igazgatója Őri Csilla lesz

2010. VI. Nemzetközi kórusverseny Velence (Olaszország) Gyermekkar I. díj, kategória győzelem

2010. a  Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége Hargitai Imre zongoraművész és Rónaszéki Tamás hegedűművész

2010. Magyar Rádió Gyermekkórus - Príma díj

2011. január Gyermekkar szereplése a Parlamentben az EU soros elnökség-átadó rendezvényen

2011. április XIII. Nemzetközi kórusverseny MÜPA Gyermekkar II. díj, Arany diplomával

2011. Nemzetközi kórusfesztivál Riva del Garda (Olaszország)

2011. JUNIOR PRIMA DÍJ - Gimnáziumi Leánykar, Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

2011. a Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége Eckhardt Gábor Liszt díjas zongoraművész

2011. Hangszeres és kamaraének házi versenyek a KÓTA TÁMOP 3.2.11. pályázatának keretében

2012. Budapesti Angol Zenés Dráma Fesztivál iskolánk szervezésében

2012. zeneiskolánk vendégszereplése a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépikolában

2012. II. Országos Kodály Zoltán Kamaraének Találkozó iskolánkban, a Magyar Kodály Társaság és iskolánk közös szervezésében

2012. április Gyermekkar vendégszereplése Litvániában és Lengyelországban

2012. jún. Őri Csilla igazgató, karnagy a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja lesz

2012. Kodály Zoltán Bicinia Hungarica és Tricinia című műveinek CD összkiadásán való közreműködés Gyermekkar

2012. július - az MR Gyermekkórus vezetését Dr. Matos László vezető karnagy és Kabdebó Sándor társkarnagy veszi át, megalakul a kórus mellett működő Művészeti Tanács

2012. a Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége a Mandel kvartett

2012. június Tanulmányút Wales-be, Zubora Márta vezetésével

2012. Tehetségpont lettünk - iskolánk bekapcsolódott a Nemzeti Tehetség Programba

2013. január – az iskola új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője a II. Kerületi Önkormányzat

2013. Együttműködési megállapodás jön létre az iskola fenntartója, valamint az MTVA között, az MR Gyermekkórus munkájának támogatására

2013. április a litván M. K. Ciurlionis Művészeti Iskola kórusának fogadása csereprogram keretében, közös hangversenyek az iskola kórusaival

2013. június „A mi szerzőink” kórushangverseny Fekete Gyula, Kovács Zoltán és Tóth Péter műveivel, melyeket kórusaink számára komponáltak

2013. október V. Nemzetközi Dávid Popper Gordonkaverseny III. díj

 

 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva