Akkordikus, Zeneismeret, Kamarazene tanszak

Herdliczka Márta - tanszakvezető

Fellegi Dávid - gitár

Hagya Henrietta - gitár

Ramocsa Lili - hárfa

Pödör Bálint – ütő

Jäger Judit – szolfézs, zeneirodalom

 „A szépet csodálni, 

Az igazat óvni,
A nemeset tisztelni,
A jót körülölelni,
Ez vezeti az embert
Az életben célokhoz.”
                     
 Rudolf  Steiner

 

Az emberi elme egyik legszebb tevékenysége a játék, játszani csak komolyan lehet.

A hangszereken való játék az emberi agy egyik legdifferenciáltabb tevékenysége, s mint kifejezőeszköz, magasrendűen hat az érzelmekre. Általa megváltozik az, aki műveli, és az, aki hallgatja.Ez a hivatásunk a vonós tanszakon, ahol a következő hangszereket lehet választani: hegedű, cselló, gitár.

A Kodály-iskola zenében és zenével él, a tanszakon is fontos szerepet kap a társas zenélés, ahol ez által közösségek, barátságok alakulnak.Ezt a célt szolgálja a vonós zenekar, ahol növendékeink találkoznak az együttzenélés örömével. Évente fellépnek a karácsonyi és évzáró koncertjeinken.Tanítványaink számos lehetőséget kapnak tudásuk bemutatására. Iskolán belül a bérleti hangversenyek, zeneklubok, az óvodásoknak készülő hangszerbemutatók adnak erre módot, vagy a nagyobb szabású karácsonyi és évzáró koncertek.Az elmúlt tanévekben mind több eredményt tudhatunk magunkénak, fővárosi, regionális és országos versenyeken.Évről-évre 1-1 növendékünk zenei szakközépiskolában folytatja tanulmányait, hangszeres pályára készülve.

Törekvésünk a zene tanítása mellett a gyermekek emberi formálása, gondolkodásmódjuknak segítése.

 

„Egyetlen ismeret van:
alattad a föld,
fölötted az ég,
Benned a létra.”

            Weöres SándorPartnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva