Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz,

a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményhez,

ami őt az iskolában, az ismeretszerzésben

és az emberré válás folyamatában segíti."

/Kodály Zoltán/

  

Bemutatkozás

 A Magyar Örökség Díjjal, valamint a Magyar Művészetoktatásért Díjjal kitüntetett, Kiválóra minősített Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola a II. kerületben, század eleji műemlék jellegű épületben működik. Iskolánk arculatát a komplex zenei - művészeti oktatás határozza meg, többcélú összetett intézmény keretei között.

 Az iskola egyike azoknak az intézményeknek, amelyek a mai rohanó, lélekvesztett világunkban megpróbálják őrizni a Kodály Zoltán által kijelölt zenei, pedagógiai hagyományokat, melyek elsődleges célja az érzelmi intelligencia kialakítása a művészeti nevelésen keresztül. Ennek létjogosultságát bizonyítják kiváló eredményeink, melyekkel kórusaink és hangszeres növendékeink évről évre öregbítik iskolánk hírnevét itthon és a világban.

Színvonalas közismereti oktatásunk megfelel a 21. század kihívásainak, korszerű ismeretekkel vértezzük fel tanítványainkat. Célkitűzéseink megvalósulását szakértői vizsgálatok, valamint országos és nemzetközi eredményeink igazolják.

 12 évfolyamos (8+0+4), angol nyelvből nyelvi előkészítő évfolyamot működtető intézményünkben, amely magában foglalja a Bartók- Pásztory-díjas Magyar Rádió Gyermekkórusát, mindenki megtalálja helyét, egyéniségében rejlő lehetőségeinek kibontakozását. Kodályi hagyományokat őrző kórusainkba(Aprók kara, Gyermekkar, Gimnáziumi leánykar, Gimnáziumi vegyeskar), valamint a Dráma tagozatszínjátszó csoportjaiba várjuk mindazokat, akik adottságaik alapján tagjai lehetnek ezen közösségeinknek. A kiemelt helyet elfoglaló, fél világot bejárt Versenykórus számos hazai és nemzetközi verseny díjazottja, kórustalálkozók résztvevője.

 Az alsó tagozatban az írást, olvasást hagyományos, szótagoló-elemző módszerrel tanítjuk. A tanulók elsőtől harmadik osztályig szakköri, negyedik osztálytól órarendi keretek között ismerkedhetnek az angol, német vagy francia nyelvvel, ezen kívül a drámafoglalkozások, mozgásművészet és a néptáncoktatás is beépül pedagógiai programunkba. A kicsinyek délutánjait számos iskolán belüli és kívüli művészeti és sport foglalkozás színesíti.

 A felső tagozat megkezdésekornagy hangsúlyt fektetünk az új tantárgyak zökkenőmentes bevezetésére, a későbbiekben pedigdiákjainkat fokozatosan készítjük fel a középiskolai felvételire.

A reál, illetve humán tárgyak iránt komolyabb érdeklődést mutató tanulók számára tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk, ahol kerületi, és országos versenyekre készítjük fel őket.

 Gimnáziumunkban, ahol évfolyamonként két tagozat - ének-zene és dráma - működik, lehetőséget biztosítunk az emelt szintű, valamintelőre hozott érettségimegszerzésére, segítjük a sikeres nyelvvizsgákra való felkészülést. Végzős tanulóink jelentős része folytatja tanulmányait az ország legnevesebb felsőfokú intézményeiben.

Nyelvgyakorlási lehetőségetaz Erasmus pályázati program és kórusutazásaink biztosítanak.

 A pedagógusok munkáját iskolapszichológus és fejlesztő pedagógusok segítik.

 Saját zeneiskolánkban zongora, csembaló, hegedű, gordonka, fuvola, furulya, klarinét, gitár, hárfa és ütő hangszer tanulására van lehetőség. Növendékeink számos fővárosi, országos és nemzetközi verseny, fesztivál résztvevői, díjazottjai. Tehetséggondozó programunkban „B” tagozatos növendékekeinket készítjük fel a zenei pályára. A közös muzsikálás szépségeivel különböző kamaraegyüttesekben, valamint a Tücsökzenekarban ismerkedhetnek meg a hangszert tanuló gyerekek.

Bérleti hangversenyeinken, melynek helyszíne a Kodály-kamaraterem, jelenlegi és volt növendékeink, meghívott művész vendégeink kapnak fellépési lehetőséget. A bérletsorozat részeként egy alkalommal művésztanáraink az Óbudai Társaskörben adnak koncertet.

 A Kodály iskola hagyománya, hogy évente két alkalommal nagyszabású hangversenyt rendez, karácsonykor a Mátyás-templomban, év végén a Zeneakadémia nagytermében. Néhány alkalommal a Szent István Bazilika, valamint a Budapesti Operettszínház is otthont ad koncertjeinknek.

 A Kodály Napok rendezvénysorozat szintén kiemelkedő kulturális esemény minden tanévben, színes előadásokkal, számos meghívott vendég, valamint tanáraink közreműködésével.

 Szintén hagyományaink közé tartozik a beiskolázási programunkhoz kapcsolódó Zeneovi foglalkozások, melyeken az iskolánkba készülő óvodások zenei játékokat, gyermekdalokat tanulhatnak, felkészítve őket a játékos meghallgatásra. Az évente három alkalommal megrendezendő szombati játszóházban, valamint az ehhez kapcsolódó nyílt napokon a gyerekek és a szülők tekinthetnek bele iskolánk életébe, így megismerkedve iskolánk értékrendjével, szellemiségével.

 Jól felszerelt gyönyörű könyvtárunk, tágas, szép tornacsarnokunk, felújított sportpályánk a szabadidő kellemes eltöltésére adnak lehetőséget. Korszerű technikai eszközök (interaktív táblák), gazdagon felszerelt számítástechnikai termek (folyamatos internet-hozzáféréssel) segítik a 21. századi elvárásoknak megfelelő kommunikációs képzést.

 

 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva