Iskolánk története 

 

1954. nyarán határozta el az Oktatásügyi Minisztérium a Fővárosi Tanáccsal egyetértésben, hogy a kecskeméti Ének-zene tagozatú Általános Iskola mintájára a budapesti II. kerületben ilyen típusú iskolát létesít.

A szervezéssel Bors Irma nagy gyakorlattal rendelkező énektanárnőt bízták meg, aki Kodály Zoltán irányításával, igen nagy lendülettel látott ehhez a szép feladathoz. Az iskola első osztálya 1954. szeptemberében nyílt meg a Lorántffy Zsuzsanna út 3. szám alatti általános iskola keretei között.  Tanulóit részben az említett általános iskola, részben a II. kerületben lakó gyermekek alkották, de többen a szomszédos kerületekből jöttek, hiszen ott még ilyen osztályok nem működtek.

Lehet-e a zene mindenkié? Ezt volt hivatott igazolni az e típusú iskola.

 Az 1. és 2. osztályok jó képességű gyerekeiből alakított, összevont csoporttal kezdődött meg az énektanítás heti 6 órában. A jó hallású, jó ritmusérzékű gyerekeknek az iskolában hangszertanulásra is módjuk nyílt. Kodály eleinte ezt túlságosan korainak vélte, de a gyors fejlődés meggyőzte az eredeti elképzelésnél korábban megkezdett hangszertanulás létjogosultságáról.

Az első tanév végén a két zenei általános iskola / Kecskemét és Budapest / gyermekei Pesten találkoztak, ahol Bárdos Lajos ez alkalomra írt kétszólamú művét szólaltatták meg / 10 perces felkészülés után! / hibátlanul.

A kecskeméti és a budapesti iskola példája nyomán rövidesen az országban szinte mindenhol létrejöttek a hozzájuk hasonló szép eredményeket – s nemcsak a tanulásban, hanem a neveltségben is – felmutató iskolák.

 Intézményünk rövidesen bel - és külföldön szakemberek érdeklődésének középpontjába került. Vendégek sokasága árasztotta el az iskolát, akik fellelkesültek a látottakon – hallottakon.

Az első látogatók között volt Yehudi Menuhin hegedűművész. Elismerő szavai az iskola vendégkönyvében olvashatók:

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz. Csodálom és elismerem.”

Az első időből említhetjük még többek között Sosztakovics, Pablo Casals, Benjámin Britten nevét is.

A bemutató órák, a szereplések száma azóta is egyre nő. Évente közel 300 vendég érkezik napjainkban is az iskola meglátogatására.  A sokadik vaskos vendégkönyv oldalai telnek be a köszönő, méltató szavakkal.

A múló évek szinte mindegyikén történt valami fontos feljegyezni való.

1958-ban került sor az első évzáró hangverseny rendezésére, s ezt a ma is élő hagyománnyá vált koncertet 1960-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nagytermében tartjuk.

1968-ban nem egy tanévet, hanem egy korszakot is zártak a Lorántffy Zsuzsanna úton. A 14. év befejezése után az iskola új helyének a Marczibányi téri általános leányiskolát jelölték ki, éppen a leányok létszámának erős csökkenése miatt.

 

1975. november 5-én dr. Eősze László zenetörténész ismerteti a minisztériumi határozatot: 

 „Az iskola a mai naptól kezdve Kodály Zoltán nevét viselheti.”

Bejegyzése az iskola emlékkönyvében: „Az iskola történetében új korszakot nyitó napon kívánok sok sikert a további munkában és örömöt a zenében.”

Ezen az avatáson dr. Takáts István tanácselnök mondotta: „Megérdemelten nyerte el az iskola Kodály Zoltán nevét. A föltétele megvan annak a hagyaték őrzésének, és gyarapításának, amit vállalnia kell. Szívből kell énekelni és énekeltetni Kodály műveit, úgy, ahogy örökül hagyta ránk. De most már az Ő nevével – még nagyobb felelősséggel – és hivatástudattal.”

Újabb állomás volt 1986-ban a zürichi Sangenknaben kórus látogatása, majd iskolánk első kórusútja a látogatás viszonzásárára.

A külföldi kórusutazás ezzel hagyománnyá vált. Az utóbbi években a cserelátogatások és a külföldi kórusversenyek száma és köre egyre bővült / Franciaország, Németország, Olaszország, Svédország, Hollandia, Anglia, Erdély, Finnország, USA, Belgium, Litvánia /.

A kórus-utak az utóbbi időben összefonódtak a nyelvgyakorlással / német, angol /.

A zene összetartó erejét bizonyítják a régi diákok és tanáraik által alapított együtteseink is.

1984-ben jött létre a Ritornell fafúvós együttes, 1989-ben alakult meg növendékeinkből a Kodály Vegyeskar majd 1994-ben a Gastoldi kamarakórus.

 1994 fontos év volt. Ekkor ünnepeltük az iskola fennállásának 40. évfordulóját. A Zeneakadémiai jubileumi előadáson egykori karnagyaink vezetésével szerepelt az "öregdiákok” kórusa kb. 300 egykori diák bizonyítva, hogy aki egyszer megszereti és megtanulja az együtténeklést, soha nem felejti el.

Szakmailag is ritka pillanat volt együtt látni, hallani a 40 éves iskola kitűnő karnagyait: Mohainé Katanics Máriát, Bartalus Ilonát, Hajdú Lászlónét, Thész Gabriellát, Vendrei Évát, Csik Miklóst, és Friss Gábort. Az ő munkásságuk az iskola egy-egy jelentős korszakát fémjelzik.

 

Katanics Mária karnagy hangverseny után elhangzott rádiónyilatkozatából: „Én igazán rendkívül sokat vezényeltem itthon, külföldön, de nekem ez olyan hatalmas élmény volt, amit nem hiszem, hogy az egész világon valaki átélt.”

 Diákjainknak kb. 20 %-a megy zenei pályára. Iskolánkból olyan nagy művészek kerültek ki, mint Zempléni Mária, Solymosi Mária, Fischer Iván, Fischer Ádám, Mohai Miklós, Joó Árpád, Kovács Imre, Mártha István, Spányi Miklós, Vajda János, Kósa Gábor, Dés László, Sugár Miklós, Eckhardt Gábor, Stadler Vilmos, Boronkay Antal, Vashegyi György, Csoóri Sándor, a Kaláka együttes és mások.

A többség azonban nem lesz zenész. Sokan abba is hagyják a muzsikálást az iskola után, de amit a kodályi oktatástól kaptak, azt nem felejtik el.

 Az is kiderült, hogy a Kodály rendszerű iskola tempója, fokozott zeneisége nem megy a többi tantárgy rovására, hanem inkább elősegíti azok magas szintű elsajátítását. Régi diákjaink között számos kiváló műszaki ember, nyelvész, tudós van.

 A múlt gyökereiből való táplálkozás a jelen kihívásainak való megfeleléssel párosul. Az egyre érzelem-mentesebb világban nagy szükség van a művészeti nevelésre, ezen belül is az ének-zenére. Ennek a célnak igyekszünk ma is megfelelni, s mint a következő eredmények bizonyítják: sikeresen.

 1995-2000 Zeneiskola:

Az 1996-os Budapesti és Országos Gordonkaversenyre bejutott növendékünk. Az 1996-os Budapesti Zongoraversenyen első és harmadik díjat kaptunk. 1997-ben a Budapesti Négykezes Versenyen két kiemelt nívódíjat, az országos fordulón egy kiemelt nívódíjat szereztünk. 1997-ben a Budapesti Kamaratalálkozón furulyásaink kiemelt nívódíjban részesültek. 1998-ban az Országos Zongoraverseny harmadik helyezettje volt növendékünk. Ugyancsak 1998-ban az Országos Furulyaversenyről kiemelt nívódíjat, illetve nívódíjat hoztunk haza. 1999-ben a Budapesti Kamaratalálkozó kiemelt nívódíja volt növendékeinké, és döntősünk volt az Országos Szolfézsversenyen is.

 

 1995-2000 iskolai kórusok:

1996 és 1999 között kórusaink részt vettek minden jelentős hazai és nemzetközi megmérettetésen. 1998-ban például az Aprók kara a II. Országos Kórusversenyen kiemelt nívódíjat kapott. A Zingarelli és a Concento kórus az Éneklő Ifjúság Minősítő Hangversenyeken minden alkalommal Arany, illetve „Arany diplomával” minősítést kapott. A Concento kórus Olaszországban és San Franciscoban nyert Nemzetközi kórusversenyt.

 A 2000. év újabb mérföldkő iskolánk életében. Az Önkormányzat 66/2000. /II.24./ sz. határozata szerint „A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Marczibányi István Általános Iskolát és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskolát 2000. Augusztus 1-jétől összevonja és egy iskolaként működteti tovább, egyben az új iskolát mentesíti a körzetellátó feladatok alól.”

„ Módosítja és egységes szervezetben elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola alapító okiratát”

 „A Marczibányi István Általános Iskolát július 1-jei hatállyal megszünteti és elfogadja a melléklet szerinti tartalommal az intézmény megszüntető okiratát. Jogutód intézményként a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskolát jelöli ki.”

Kiegészítésként: az ének-zenei osztályokban helyezték el a Magyar Rádió Gyermekkórusát.

 Magyar Rádió Gyermekkórusa (2001)

Vezényel: Thész Gabriella

 Innentől kezdve sok pozitív változás kezdődött el iskolánkban. Az „r”-es osztályok tanulói zökkenőmentesen illeszkedtek be mind a közismereti, mind a zenei oktatásba.Megnőtt a gimnáziumból zenei főiskolákra felvettek száma, ami a felvételi előkészítő csoport munkáját igazolja. Nőtt a zeneiskolai tanulók létszáma és munkájuk színvonala is.Még az eddigieknél is több versenyen szerepelnek kiemelkedően növendékeink. 1997-ben alakult meg az iskola zenekara, mely eleinte vonósokból állt, de később kiegészült fúvósokkal is.

2002-ben Az Országos Zeneiskolai Zenekarok Fesztiválján II. díjat nyertek.

Évről évre sikeresen felvételiznek hangszeres növendékeink a zeneművészeti szakközépiskolákba

 

 

Zeneiskolai eredmények 2002-től napjainkig

 

 

 2002/2003

VI. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny 

 

Országos Fuvolaverseny budapesti válogató   

2003/2004

Budapesti Zeneiskolák Zenekari Találkozója

2004-2005

Zeneiskolai Zenekarok V. Országos Versenye

2005-2006        

Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny Bp.-i Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny    

VII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny bp.-i válogató

VII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny

V. Jeney Zoltán Országos Fuvolaverseny  Bp.-i Válogató

 XI. Friss Antal Országos Gordonkaverseny bp.-i válogató  1 növendék

2006/2007

XI. Országos Zongoraverseny bp.-i válogató

XI. Országos Zeneiskolai Zongoraverseny

 VI. Czidra László Országos Furulyaverseny bp.-i válogató 2 növendék 

VII. Országos Bartók Béla Hegedűduó

2008/2009

VI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny   

II. Bp-i Rados Dezső Hegedűverseny

VI. Országos  Jeney Zoltán Fuvolaverseny                          

2009/2010

VII. Országos Czidra László Furulyaverseny

VIII. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny

IV. Országos Ferenczy György Zongoraverseny

VII. Országos Czidra László Furulyaverseny

XI. Országos Alba Regia Kamarazene Verseny

2010/2011

Kodály Zoltán X. Országos Szolfézs és népdaléneklési verseny

Banda Ede V. Budapesti Csellóverseny

2011/2012

IX. Országos Zongora Négykezes Verseny

VII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny

Országos Chopin zongoraverseny

XI. Budapesti Furulyaverseny

II. Budapesti Rados Dezső Hegedűverseny

2012/2013

VIII. Országos Czidra László furulyaverseny

Országos Alba-Regia Kamarazene verseny

I. Budapesti Járdányi Pál szolfézs verseny

VIII. Országos Czidra László furulyaverseny

Országos Zongoraverseny budapesti válogató

1 nyolckezes Kiemelt Nívódíj, Tanári Különdíj

1 hatkezes Nívódíj

2 növendék Kiemelt Nívódíj

 

Kiemelt Nívódíj, Karnagyi különdíj,Szólista különdíj

 

Iskolai Zenekar III. Díj

 

Válogató 1 növendék Kiemelt Nívódíj

1 növendék I. Díj 

Nyolckezes Kiemelt Nívódíj

Tanár-diák Nívódíj

Nyolckezes I. Díj

Tanár-diák II. Díj

2 növendék Kiemelt Nívódíj

Kiemelt Nívódíj

 
2 növendék Kiemelt Nívódíj

1 növendék I. Díj        

1 növendék IV. Díj

Kiemelt Nívódíj

Verseny  1 duó III. Díj

 

1 növendék I. korcsoport, I. díj

3 növendék II. díj

Válogató 2 növendék I. díj

 

1 növendék I. díj

III. díj, Különdíj

1 növendék IV. díj

Válogató 2 növendék I. díj, 5 II. díj

Különdíj

 

 

1 növendék II. díj

2 növendék II. díj

 

2 növendék I. díj

1 növendék III. helyezés

1 növendék Dicséret

4 növendék I. díj

1 növendék I. díj

 

2 növendék II. díj, 1 III. díj

Különdíj

1 növendék I. díj, 1 II. díj

Válogató 5 I. díj, 4 II. díj

4 növendék II. díj

 

 

2013/2014

 V. Nemzetközi David Popper Gordonkaverseny              1 növendék III. díj

 

  A 2000-2001-es tanév változásainak keretében zajlott az iskolai kórusok  struktúrájának átalakítása is.

Jelenleg iskolánkban négy kórus működik felmenő rendszerben, alapelv az egymásra épülés. Emellett az iskola Kamarakórusa 2011-ben alakult a legelszántabb, a közös éneklés minden formája felé leginkább elkötelezett gimnazista lányokból.A negyedik, ötödik osztályosok alkotják az Aprók karát, a harmadik osztályosok előkészítő kórusfoglalkozásokon vesznek rész.Az ötödikesek heti egy előkészítő kóruspróbán készülnek a gyermekkórusba való belépésre. 6-9. osztályos tanulók vesznek részt a gyermekkórus munkájában.  A gimnazisták (9Ny-12.o) elsősorban ifjúsági nőikarként működnek, de az iskola hagyományos karácsonyi, és évzáró hangversenyén a zenei tagozatos fiúk közreműködésével néhány vegyeskari mű is megszólal.

 A kórusokat ugyanaz a két karnagy vezeti, -  Őri Csilla és Uhereczky Eszter - tehát a felmenő rendszer még inkább biztosított. A gyerekek már 4. osztályoskorukban hozzászoknak azokhoz a zenei igényekhez, amiben munkájuk kiteljesedhet a gyermekkari és az ifjúsági nőikari munkában egyaránt. A következetes egymásra épülő munka meghozta eredményét, mert iskolánk kórusai kimagasló eredményeket értek el a legkülönfélébb megmérettetéseken.

 Az iskola Gyermekkara és Leánykara évtizedek óta eredményes résztvevője a hazai és nemzetközi versenyeknek, fesztiváloknak. A kórusok repertoárján a régi zenétől a kortárs művekig szinte minden korszak alkotásai szerepelnek. Romantikus művek főként a Leánykar előadásában hangzanak fel, pl. Fauré mise-tételek és motetták, illetve Rossini alkotások. Kodály művek, gyermekkari, leánykari és vegyeskari kórusművek, mindig nagy számban hallhatóak a koncerteken. Az utóbbi két-három évben a kortárs művek bemutatása, illetve nagy örömükre, a kórusnak írt művek ősbemutatói nyernek mind nagyobb teret. Tóth Péter, Kovács Zoltán, Fekete Gyula kóruskompozíciói mellett számos Kocsár, Orbán, Mohay és Szőnyi kórusművet énekelnek.

   

 

Az iskolai kórusok kiemelkedő eredményei 2000-től napjainkig

 2002/2003

IX. Nemzetközi Kórusverseny

Budapesti Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny

2003/2004

Budapesti Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny         

III. Kodály Zoltán Kórusverseny                  

8. Nemzetközi Kórusverseny Riva del Garda (Olaszország)

2004/2005

X. Nemzetközi Kórusverseny  

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny

2005/2006      

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny

Európai Zenei Fesztivál Neerpelt (Belgium)                            

2006-2007

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny             

IV. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny  

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny  

 

2007-2008

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny

2008-2009

VI. Nemzetközi kórusverseny – Velence,       

2009-2010

V. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny  

 

XIV. Csengő énekszó Kórusfesztivál, Érsekújvár

2010/2011

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny

XIII. Nemzetközi Kórusverseny MÜPA

2011/2012

Vendégszereplés Litvániában, a Vilniusi Magyar Nagykövetség meghívására

JUNIOR PRIMA DÍJ a Magyar Népművészet és Közművelődés Kategóriában

 

2012/2013

 

VI. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny

 

Vilniusi M.K.Ciurlionis Művészeti Iskola kórusának fogadása

 

Kodály Zoltán Bicinia Hungarica és Tricinia című műveinek CD összkiadásán való közreműködés

 

Gyermekkar I. fokozatú Arany Diploma

Gimnáziumi Leánykar  Év kórusa cím 

                    

 

Gyermekkar Év kórusa cím

 Gimnáziumi Leánykar II. Díj

Gimnáziumi Leánykar I. Díj

 

 

 Leánykar I. fokozatú Arany Diploma

 Leánykar  Év kórusa cím

 

Gyermekkar Év kórusa cím

Leánykar       I. Díj

 

 

Leánykar Év Kórusa cím, Arany minősítés

Gyermekkar Arany minősítés I. Díj

Zeneakadémia Alapítvány különdíja

Leánykar Év Kórusa cím

 

 Gyermekkar Év kórusa cím

 

 

Gyermekkar I. Díj  kategória győzelem
Gimnáziumi leánykar II. Díj

 

Gyermekkar I. Díj, Arany diplomával

Gyermekkar

 

Gyermekkar, Leánykar – Év kórusa cím

Gyermekkar II. díj, Arany diplomával

Gyermekkar

 

Leánykar

 

 

Gyermekkar I. díj, Leánykar II. díj

Gyermekkar

 

Gyermekkar

 

Az előző évekhez hasonlóan iskolánk ének-zene oktatása iránt töretlen a hazai és külföldi szakemberek érdeklődése.

Hagyományos Karácsonyi hangversenyünket minden évben a Budavári Mátyás-templomban tartjuk. (2010-2013 közötti rekonstrukciók idején a Szent István Bazilikában) A kicsinyek Karácsonyi hangversenyének befogadója évről évre a 2. kerületi Kapisztrán Szent János Templom.

Évzáró koncertünket 1960 óta a Liszt Ferenc Zeneakadémia Nagytermében tartjuk, ahol fellépnek az iskola kórusai, kiemelkedő eredményt elért hangszeres növendékei, zenekara, valamint legkisebb tanulóink népi gyermekjátékokat adnak elő.

Hagyományos rendezvényünk a névadónk tiszteletére, minden év decemberében megrendezésre kerülő Kodály nap, művész-tanáraink, valamint meghívott előadóink közreműködésével.

Hagyományaink őrzése mellett igen jelentősek hagyományteremtő kezdeményezéseink. Ilyenek pl. a zeneóvodai foglalkozások, melyeken az iskolánkba készülő ovisok és szüleik zenei játékokon, gyermekdalokon keresztül megismerkedhetnek iskolánk értékrendjével, szellemiségével. Az óvodásoknak rendezett Budapesti Fesztiválunk és hangversenyeink,  ugyanezt a célt hivatottak szolgálni. 

A bérleti hangversenyek az iskola kamaratermében, ahol minden évben fellépnek volt növendékeink, a tehetséggondozó programban tanulónövendékeink, valamint neves vendégművészek is.

 

1996-ban és 1998-ban jótékonysági koncertet rendeztünk. Ugyancsak nagy sikert arattak a Magyar Kultúra Házában és évről évre az Óbudai rendezett tanári hangversenyeink, ahol az iskola ének-és zenetanárai adtak műsort kollégáik, tanítványaik és azok szülei számára.

 

 

 

 

Magyar Örökség díj

2004. március 20-án a Magyar Örökség-díj Bírálóbizottság a Budapesti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola zenepedagógiai szolgálatát a Magyar Örökség részévé nyilvánította.

Magyar Művészetoktatásért díj

2005-ben a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által létrehozott szakmai Kuratórium a Budapesti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskolát a magyar művészeti nevelés-oktatás terén elért kiemelkedő eredményeiért a „Magyar Művészetoktatásért” intézményi szakmai díjban részesítette.

 Leánykar – Junior Príma díj

2011. október 21-én Őri Csilla és Uhereczky Eszter Artisjus díjas karnagyok vezetésével az iskola Leánykara JUNIOR PRIMA DÍJAT vehetett át a Magyar népművészet és közművelődés kategóriában, szakmai kuratórium döntése alapján.

Őri Csilla, a Kodály iskola igazgatója, Artisjus díjas karnagy, 2012 júniusától a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja.

 

 

Tehetségpont

A 2012-2013 tanévtől az iskola regisztrált Tehetségpontként bekapcsolódott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont-hálózatába.

A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú "Tehetséghidak Program" című kiemelt projekt keretében a fiatalok tehetséggondozásához szükséges eszközök beszerzése/tartós használatba vétele című a pályázaton sikeresen nyertünk 500.000 ezer forint értékben 4 db fuvolát.

2012. március 31-én, iskolánkban kerület megrendezésre az iskola és a Magyar Kodály Társaság által szervezett II. Országos Kodály Zoltán kamaraének találkozó. A rendezvényt megtisztelte jelenlétévével a fővédnökséget vállaló Kodály Zoltánné Péczely Sarolta asszony, a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli elnöke és Szőnyi Erzsébet elnök asszony. Összesen tíz, Kodály Zoltán nevét viselő iskolát képviseltek a megjelent csoportok, s bemutatkozásukat két rövid hangverseny keretezte: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályának zongoristái, valamint a magánének tanszékről, Halmai Katalin növendékei léptek fel.

A 2011/2012. tanévtől az iskola a TÁMOP -3.1.5-09/A-1-2010-0069 pályázati projektjével támogatást nyert el a „Pedagógusképzéssel a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért” címmel. A program célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése új módszerek, eszközök megismertetésével és az intézmények bevonásával. A program olyan, felsőoktatási oklevéllel záruló képzéseket támogat, melyek segítik a pedagógusok szakmai fejlődését a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, s iskolánkban 2011. július 1-jétől 2013. szeptember 3-áig tartott.

 Emellett a KÓTA - Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége - partnerintézményeként a TÁMOP 3.2.11. KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat keretében fejlesztő kóruspróbákon, valamint gyakorlati és elméleti házi versenyeken vehetnek részt az iskola tanulói. A kórustagok, valamint hangszeres növendékek közötti esélyegyenlőség biztosításában jelentős szerepe van a pályázat keretén belül tartott foglalkozásoknak, házi versenyeknek.

 2013 január 1-jétől iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a hozzá tartozó Budapest 2. Tankerület. A működtető Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata.

 

MR Gyermekkórus

 

 A Magyar Rádió Gyermekkórusa több részre tagolódik.

 A Palánták kórusba járnak a 9-11 éves (3-5. osztályos) gyermekek, akik Vargáné Körber Katalin tanárnő vezetésével ismerkednek a kóruséneklés alapjaival. Könnyebb kórusműveket, körjátékokat, népi gyermekjátékokat, betlehemes és pünkösdi játékot tanulnak szerepjátékkal, mozgással, tánclépésekkel.

 A Nagykórus tagjai 12-15 éves (6-8. osztályos) gyermekek. A kórus repertoárja a gregorián zenétől a reneszánsz vokális polifónián át a romantikus darabokon keresztül egészen a 21. századi művekig terjed. Számos alkalommal közreműködnek oratórikus koncerteken a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Énekkarával, valamint más neves zenekarokkal és szólistákkal.

 Az Ifjúsági Vegyeskar (12-18 évesek) a Gyermekkórus legfiatalabb együttese. Tagjai egyrészt olyan fiúk, akik már átestek a mutáláson, másrészt olyan lányok, akik érdeklődnek a vegyeskari hangzás, a vegyeskari kórusirodalom iránt. Repertoárjuk több évszázadot ölel át.

 A Nagykórus és az Ifjúsági Vegyeskar vezető karnagya Dinyés Soma. 

.

…………………………

 

2014-ben ünnepeljük iskolánk fennállásának 60 éves jubileumát.

 

 

 

 

 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva