Iskolai közösségi szolgálat

 Mit jelent és kire vonatkozik a közösségi szolgálat?

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében azon tanulóknak, akik 2016. január 1. után kezdik meg az érettségi vizsgájukat, 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni. Az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra (50x60 perc) közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 

 

 

Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett, a tanuló helyi közösségének érdekeit szolgáló segítő tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 A közösségi szolgálat lehetővé teszi a diákok számára, hogy tapasztalati tanuláson keresztül tegyenek szert az iskolapadban nem elsajátítható tudásra, fejlesszék személyes kompetenciáikat és szociális érzékenységüket.

A diákok számára a jól megtervezett közösségi szolgálati projekt egyszerre kihívás és élvezetes, örömteli időtöltés, személyes utazás önmaguk felfedezésére.

 Hol és milyen tevékenységet lehet közösségi szolgálatként végezni?

 A közösségi szolgálatot olyan ún. fogadó szervezeteknél, vagyis állami intézményeknél (pl.: időotthon, gyermekotthon, óvoda, iskola, művelődési központ, kórház) és non-profit szervezeteknél (alapítványoknál, egyesületeknél, szeretetszolgálatoknál) teljesíthetik a tanulók, amelyekkel iskolánk együttműködési megállapodást köt.

 A közösségi szolgálat teljesítése kötelező, ugyanakkor az érintett diákok szabadon, egyéni érdeklődésük alapján választhatják meg, hogy mely területen és mely fogadó szervezetnél vesznek részt ilyen tevékenységben.

Egy tanuló több területen és több fogadó szervezetnél is teljesítheti az 50 órát.

 A közösségi szolgálat az alábbi területeken folytatható:

a) egészségügyi (pl.: kórházban betegek kísérése, felolvasás, beszélgetés),
b) szociális és jótékonysági (pl. hátrányos helyzetű/rászoruló gyermekek, családok számára játékgyűjtés, ruhagyűjtés, karácsonyi ajándékgyűjtő akció),
c) oktatási (pl.: iskolai korrepetálás),
d) kulturális és közösségi (pl.: kulturális műsor megszervezése, megvalósítása)
e) környezet- és természetvédelemi (pl.: állatmenhelyen kutyasétáltatás, az állatok gondozásában való segítségnyújtás, helyi park takarítása, szemétszedés, virágültetés),
f) katasztrófavédelmi (ifjúsági tűzoltóversenyek előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, tűzoltólaktanya karbantartási munkáiban való segítségnyújtás),
g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen (pl.: idősotthonban beszélgetés, internetes tanfolyam szervezése, gyermekotthonban/óvodában kézműves foglalkozás, sportverseny szervezése)

A közösségi szolgálat iskolai gyakorlata és a kötelező dokumentáció

Intézményünkben a 2012/2013-as tanévben megkezdtük a közösségi szolgálat szervezését.

Az aktuális lehetőségekről az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják az érintett osztályaink tanulóit.

 

Az egyes tevékenységekre a jelentkezési lap kitöltésével és a szülő beleegyezésével lehet jelentkezni, ezen dokumentumot az iskolai koordinátornak vagy az osztályfőnöknek kell leadni.

A közösségi szolgálat megkezdésekor szükséges a gyermekegészségügyi állapotáról szóló szülői nyilatkozat kitöltése is.

A tevékenység megkezdése előtt a tanulók felkészítést kapnak, majd a projekt végeztével kerül sor a tapasztalatok pedagógiai feldolgozására a fogadó szervezet mentora és az iskola pedagógusának segítségével.

 A diákok munkáját a fogadó szervezetnél egy mentor segíti, az iskolában pedig az osztályfőnök kíséri figyelemmel. A végzett tevékenységről a tanulónak naplót kell vezetnie, melyben rögzíti a munka tartalmát, dátumát, időtartamát, élményeit, tapasztalatait, melyet a fogadó szervezet munkatársa aláírásával igazol.

Egy alkalommal minimum 1, maximum 3 óra teljesíthető. Az alkalmak gyakorisága (heti, havi) a vállalt tevékenység jellegétől függ.

 Az elvégzett közösségi szolgálatok óraszámát az osztályfőnök rögzíti az elektronikus naplóban és a bizonyítványban.

 

Jelenlegi partnereink

Baltazár Színház

„A Zene Mindenkié” Egyesület

Rex Kutyaotthon

Age of Hope Alapítvány

Ráckeve és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Testvérkék Ferences Óvoda

Kitaibel Pál u. Óvoda

 

Az iskolai közösségi szolgálat lehetőségeinek bővítésében köszönettel fogadjuk a szülők segítségét is!

Amennyiben munkahelyükön szívesen fogadnának gimnazista diákot segítő tevékenységre, vagy az ismertségi körön belül lehetősége van a közösségi munka végzésére, kérjük, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a tevékenység csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel.

 

 

 

Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva