Gaskó Ágota tanácsadó szakpszichológus

 

Kedves Diák!
Keress bátran, ha segítségre van szükséged, vagy csak szeretnéd, ha valaki meghallgatna!
Megtalálsz személyesen az iskolában az átjáróban, az udvari kijárattal szembeni pszichológus szobában, vagy írj egy e-mailt!

Kedves Szülők!
Megkeresésüket szeretettel várom!
 
Rendelési idő (2022/23 tanév):
Hétfő 12-15
Szerda 10-15
Csütörtök 12-15
A fenti időben biztosan megtalálható vagyok az iskolában, de ahhoz, hogy beszélgessünk, előzetes időpont-egyeztetés szükséges, személyesen vagy e-mailben.

 

 Mit jelent az iskolapszichológia?

Az iskolapszichológia a pszichológia azon ága, mely az iskolában felmerülő nehézségekre keres megoldást. Fontos területe emellett a prevenció, azaz a megelőzés is, mely még a nehézségek fellépése előtt képes hatást kifejteni (pszichoedukáció, egészségtudatosság növelése, személyiség- és szociális készségfejlesztés).

 Az iskolapszichológia feladata a megfelelő pszichológiai környezet biztosítása tanulók és oktatók számára, mely a hatékony tanulás és tanítás alapvető feltétele.

 Milyen kérdésekben fordulhatnak iskolapszichológushoz?

Az iskolapszichológus a diákok érzelmi és viselkedéses problémáival, tanulási nehézségeivel, továbbá az intézményen belül felmerülő egyéni, illetve csoportos konfliktusokkal foglalkozik. A nehézségek feltárása mellett, törekszik annak mélyebb megértésére a kialakulás okainak és kontextusának vizsgálatával, ezt követően pedig támogatja a megoldás keresését is.

 Az iskolapszichológusi munka keretei:

 
A gyermekek több úton juthatnak el az iskolapszichológushoz: a szülő vagy a gyermek egyéni kérésére, a pedagógus javaslatára, illetve iskolapszichológiai osztályszintű megfigyelést/szűrést követően.

Az iskolapszichológus egyéni konzultáció vagy csoportos foglalkozás keretében dolgozik. Egyéni konzultáció történhet szülővel, gyermekkel, illetve pedagógus kollégával is. A csoportos foglalkozás kiscsoportos vagy egész osztály bevonását igénylő formában is történhet. Az alkalmakon beszélgetés, gyermekek esetében időnként rajzolás, játék, esetenként relaxáció történik.

Szakmailag indokolt esetben az iskolapszichológus továbbirányítja a tanulót, illetve a családot más intézménybe az adott nehézség kezelésében leginkább járatos szakemberhez

(pl.: nevelési tanácsadóba, egészségügyi, illetve fejlesztő intézményekbe).

További fontos tudnivalók:

Az iskolapszichológus a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének megfelelően látja el feladatait, így titoktartási kötelezettsége van, a vele való találkozás pedig önkéntes.

  

 

 

 

Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva