Iskolai pályaorientációs program

 

  Iskolánk nyertes pályázatával csatlakozott az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Programjához. 

 

 

A Bázisiskolai program célja

 Az Új Nemzedék Plusz program keretében megvalósuló Bázisiskolai program célja a diákok pályatervezését segítő intézményi tevékenység kialakítása. A csatlakozó iskolákat az Új Nemzedék Plusz saját intézményre szabott programokkal támogatja, amelyek segítik tanulóinkat a pályatervezésben és a felnőtt életre való tudatos készülésben, életkori kérdéseik megoldásában, döntéseik meghozatalában, építve az élményalapú, gyakorlatközpontú, informális tanulás módszereire.

 

Az intézményi program elsődlegesen a gimnáziumi tagozatos tanulóinknak szól, akik a felnőtté válás küszöbén állnak, de jövőképüket sok esetben nehezen tudják megfogalmazni. Ezért számukra egy olyan komplex, gyakorlatorientált foglalkozássorozatot indítottunk, amely kellő információt, reális életviteli opciókat, orientációt nyújt pályadöntéseik meghozatalához, illetve felkészíti őket a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre

Az iskolai program fő szakmai fókusza a pályatervezési és életvezetési kompetenciák fejlesztése.

Ennek fő területei: az önismeret, a személyes és társas, valamint a munkaerő-piac által elvárt készségek fejlesztése; képzési és munkaerő-piaci információk megszerzése, értékelése. 

 

Iskolánk az életpálya-építés mellett az alábbi két kapcsolódó modult is beépíti intézményi programjába:

  • — kompetenciafejlesztés művészettel
  • — vállalkozói kompetenciafejlesztés

 

 Milyen kézzelfogható szolgáltatásokat és eredményeket a nyújt a program a diákok számára?

  •  önismeret fejlesztése tanórai és tanórán kívüli, fakultatív foglalkozások keretében
  • — szociális-, kommunikációs-, kezdeményezőkészség, kreativitás fejlesztése
  • — életpálya tervezést, pályadöntés meghozatalát segítő foglakozásokon való részvétel
  • — ingyenes nyári táborozási lehetőség Zánkán, szakmai programokkal
  • — munkahely látogatások
  • — felvételi, továbbtanulási rendszer megismerése
  • — a munkaerő-piac jellemzőinek megismerése

 

Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva